Yem

Yem sektörünün içerisinde yer alan ister küçük olsun, ister büyük, tüm firmalar için aldıkları veya sattıkları ürünlerin özelliklerini bilmek hayati önem taşımaktadır. Bu noktada gerekli olan bilgi için laboratuvarlara ihtiyaç duymaktalar.
Laboratuvardan gelecek bilgilerin;  işleyen sistem içerisinde anlamalı ve kullanılabilir olması için güvenilir olması ve hızlı bir şekilde gelmesi gerekir.
Yem ticaretinin tonajlı yapılması nedeniyle, analiz değerlerindeki sapmaların işletmelere maliyeti çok yüksek olmaktadır. Diğer yandan aynı ürünün yeri geldiğinde 3-4 kez analiz edildiğini göz önünde bulundurduğumuzda, elinizdeki bilginin güvenilir olmasında ayrıca önemlidir.

Diğer yandan ticarete konu ürüne ait bilgiye ulaşmak için gereken zaman da önemlidir. Sonuçta piyasa koşulları hızlı hareket etmeyi gerektirmektedir.
Yem sektörü oldukça büyük bir sektör olmasına ve analiz konusunda büyük bir potansiyel taşımasına rağmen maalesef ülkemizde yem konusunda deneyimli çok fazla laboratuvar bulunmamaktadır.
Biz sizlerin ihtiyaçlarınıza cevap vermek üzere, bilgi birikimiz, uzmanlığımız ve sektörün çeşitli kollarından uzun süreli çalışmalar yürüttüğümüz güçlü referanslarımızla hizmetinizdeyiz.