Su

Su insan yaşamının yapıtaşlarından en önemlisidir. İnsan yaşamına dair ilk araştırmaların ‘’Su’’ üzerinden yapılması, insanoğlu için suyun önemi göstermektedir.
Ancak günümüzdeki sanayileşme, insan popülasyonunun hızlı artışı, şehirleşme gibi faktörlerin tamamı kontaminasyon kaynaklarının artmasına sebebiyet vermiş ve bu da ‘’İçilebilir Kalitede Su’’ teriminin günlük konuşma dilimize yerleşmesine yol açmıştır. İnsan için bu denli hayati anlam taşıyan Su herhangi bir bulaşmaya maruz kalması durumunda ‘’insan sağlığını’’ tehdit eden en büyük unsurlardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır.

Suları sadece ağız yolu ile tüketmiyor, kendimizi ve çevremizi temizlemekte, yemeklere ilave ederek her an etkileşim içindeyiz. Suların içme suyu kalitesinde olduğunun anlaşılması ise ancak yapılacak analizler ile mümkün olmaktadır.
Suların mikrobiyolojik kalitesi, aşındırma özellikler, sağlık üzerinde olumlu etkileri, uzun vadede içerdiği risklere kadar birçok konuda çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Asıl avantajımız elimizdeki sonuçların doğru yorumlanarak sorun kaynağının tespit edilerek sizleri doğru yönlendirmemizdir.