Havalandırma ve Yangın Tesisatı Periyodik Kontrolleri

  • Yangın pompaları
  • Yangın dolapları
  • Sprinkler (Yağmurlama sistemi)
  • Yangın Boru tesisatı
  • Yangın hortumları
  • Hidrant sistemi


Yangın Tesisatı ve Hortumlar, Motopomplar, Boru Tesisatı kontrollerinde yangın sisteminin projede belirtilen kriterlere ve TS 9811, TS EN 671-1, TS EN 671-2, TS EN 671-3, TS EN 12416-1 + A2, TS EN 12416-2 + A1, TS EN 12845 + A2 standartlarında belirtilen şartlara uygunluğunun kontrolü yapılmaktadır. Havalandırma tesisatının projede belirtilen kriterlere ve TS 12237 standartlarında belirtilen şartlara uygunluğunun kontrolü yapılmaktadır.