HAKKIMIZDA

ADAY Gıda Analiz Laboratuvarı

Aday Laboratuvarları 3. Taraf Bağımsız Gıda Analizleri Laboratuvarı olarak, ticari hayatına başlamış bulunmaktadır.
Aday Laboratuvarları, tüm süreçleri üzerinde incelikleriyle düşünülmüş, fikir birlikleriyle ile uzlaşılmış, bir sürecin ürünüdür.
Aday Laboratuvarları, birbirinden bağımsız 4 farklı laboratuvar birimine, Kalite Yönetimi, Satın alma ve İş Geliştirme & Pazarlama olarak farklı departmanlara sahiptir.  Aday Laboratuvarları,tüm altyapısal uygulamalarını, yasa ve yönetmeliklere, bağlı olduğu ISO 17025 ve ISO 17020 standardına uygun olarak projelendirilmiş, birimlerinin iş akışlarına ve güncel gereksinimlere uygun olarak tasarlanmıştır.
Aday Laboratuvarları,  güvenlik ve gizlilik esaslı çalışma alanlarının oluşturulması ve çevre ile dost bir işletmenin var olması ve sürdürülebilirliği öngörülmüştür. 


Aday Laboratuvarları , iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarına yönelik faaliyetlerini de organize ederek, çalışan ergonomisine uygun ofis ve laboratuvar birimleri dizayn etmiştir.

Aday Laboratuvarları
, analiz hizmet kalitesine ve sürekliliğine etki edecek teknolojik cihaz ve donanımların, bilgi teknolojileri ve güvenliğinin en güncel olanlarına yönelmiş buna göre yatırım planlamasını gerçekleştirmiştir. Aday Laboratuvarları, tecrübeli yönetim kadrosu ve genç nesil ekibi ile yapısını güçlendirmeye, tedarikçi ve çözüm ortakları ile projesini desteklemeye  devam etmektedir.