Moleküler Biyoloji Analiz Laboratuvarı

İnsanlığın en büyük düşmanı mikroorganizmalar!
Mikroorganizmaları hırpalayamıyor, yok edemiyor yada durduramıyoruz. Onlarla yaptığımız her mücadele için gıdanın doğal yapısından biraz uzaklaşmak gerekiyor.
Evde yapmış olduğumuz yemeklerde sadece ailemiz risk altında iken endüstriyel üretimlerde ise halk sağlığı risk altındadır.
Bu sinsi mikroorganizmalar, özellikle bağışıklık sistemi zayıf olan çocuklar, yaşlılar ve hastaları etkiliyor. Sağlıklı bireyim diye hemen böbürlenmeyin. Yeterli popülasyonda mikroorganizma, sağlıklı bir yetişkini de zehirleyebiliyor.

Gıdalarda istenmeyen mikroorganizmaların analiz yöntemi,  gıdanın çeşidine, mikroorganizmanın ne denli istenmediğine ve gıdada olası sayısına göre değişir.
Mikrobiyoloji analiz laboratuvarımızda, ulusal ve uluslararası standartlar kullanılarak, Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği ve paralel mevzuatlarda yer alan tüm analizleri gerçekleştirmenin yanında çevre ve yüzey örnekleri, yemler, kullanım sularında, ISO 17025 ve ISO 17020 standardında hizmet veriliyoruz. İnsan sağlığını tehdit eden patojen mikroorganizmaların tespiti için hızlı kültürel test yöntemlerinden de faydalanarak zaman avantajı sağlıyoruz.