İş Sağlığı ve İş Güvenliği Ölçümleri

İşyerlerindeki sağlık ve güvenlik önlemlerinin yeterliliğin ve güvenilirliğinin ölçülmesi, aksayan hususların saptanabilmesi,çalışmanın verimli bir şekilde ve kesintisiz sürdürülebilmesi için belirli kontrollerin, ölçümlerin,bakımların periyodik olarak yapılması gerekir. İş Hijyeni ölçümleri bu kapsamda önemli olup, çalışanların işin getirdiği olumsuz etkilerden korunması ve rahat bir çalışma ortamında faaliyetleri devam ettirmesi esastır.Yapılacak olan ölçümlerde işyerinin ve o işyerinde çalışanların durumu sürekli izlenebilir, aksaklıklar rahatça görülebilir.

Laboratuvarımızın gerçekleştirdiği İş Sağlığı ve Güvenliği Ölçümleri;
-İş yeri ortamı toz ölçümleri
-Kişisel solunabilir ve toplam toz maruziyeti ölçümleri
-İşyeri ortamı Gaz ve Buhar Ölçümleri
-Kişisel maruziyet Gaz ve Buhar Ölçümleri
-İç ortam gürültü ölçümleri ve risk haritaları hazırlanması
-Kişisel maruziyet gürültü ölçümleri
-Termal Konfor ölçümleri
-Aydınlatma şiddeti ölçümleri
-Elektromantetik Alan ölçümleri
-Titreşim Ölçümleri