Enstrümantal Analiz Laboratuvarı

Enstrümantal cihazlar ve ileri teknoloji bu laboratuvarda. Bazısı kendi ellerimizle ilave ettiğimiz, bazısı küfler tarafından üretilen kimyasallar, bazıları küçük canlılar ve yabancı otlarla yaptığımız mücadelede bizim silahımız. Kendi ellerimizle kullanılanların yanında doğal dengenin kuralları da işliyor. Hepsi nano boyutlarda ve ileri bir teknoloji gerektiriyor.
Hepsi küçük olmasına rağmen başıma açtığı dertler büyük. Tedarikçi ürünlerinin satın alımında, ham madde kaynaklı bulaşmaya, fason üretimle, bilinçli olarak kullanılan kimyasalların miktarının tespit edilmesinde Enstrumantal laboratuvarı hizmetinize hazır. Düşük tespit limitlerimiz, ürüne özel ön işleme metotları, ara doğrulama çalışmalarımız ve hızlı sonuçlarımızla birlikte hazırız.

Katkı Analizleri, uzun süre bozulmayan, rengarenk, yüksek aromalı, istediğimiz yapı ve görselde gıdalar. Hepsi kulağa hoş geliyor ama güzel olmanın bir bedeli var. Gıda katkı maddelerinin gıda sanayinde kullanılması, gelişen teknoloji ile birlikte değişik üretim tekniklerinden ve buna bağlı tüketici beğenisinin çeşitlilik kazanmasından doğmuştur. Gıda katkı maddelerinin kullanımının çeşitlenerek yaygınlaşması, insan sağlığı ve ekonomik açıdan oluşabilecek riskleri de arttırdı. Belirli limitlerden fazlasını kullanılan/tüketilen katkı maddesi, doğal bile olsa insan sağlığını ve gıdanın teknolojik özelliğini bozabilmektedir.


Katkı maddelerinden en fazla yarar sağlamak amaçlanırken, muhtemel olumsuzlukları da en aza indirmek gerekir. Bu ise, katkı maddelerinin nitel ve nicel analizlerinin yapıldığı etkili bir kontrol sistemiyle gerçekleştirilir. Laboratuvarımız bünyesinde Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkıları Yönetmeliği’nde bulunan tatlandırıcı, renklendirici, koruyucu, antioksidanların mevzuata ve istenilen ürün kalitesine uygunluğu, güvenilir analiz yöntem ve teknikleri ile tespit ediyoruz. Kalitatif analizlerde piyasa uygulamaları ve kontrol mekanizmaları ile paralellik göstererek, düşük limitlerde hizmet veriyoruz.
Mineral Analizleri, besin kaynaklı düşmanlarımızın bir kısmını, çok küçük canlılar ve bunların üretmiş oldukları, küçük moleküller oluşturur. Gözle göremediğimiz bu tehditlerden ve diyetimizde önemli bir yeri olan maddenin en küçük yapıtaşını oluşturan elementler oluşturur. Bu elementler bahsettiğimiz her şeyden daha küçüktür. İnsan ve hayvanın minerale karşı duyduğu ihtiyaçlar bilinmektedir. Eksikliğinde kronik birçok hastalığa neden olan mineraller, diyetimizde gıda çeşitliliğini arttırmamız için bizi teşvik eder. Ağır metallerde ise bazılarının halen vücudumuzdaki etkinliğinin bilinmemesi, çevre kirliliği ile paralel, toprak ve sudaki oranlarının artması ve bu alanlardaki canlılara bulaşarak fazla tüketilmesi durumunda insan sağlığını tehdit etmektedir.

Gıdalara bulaşma yolu ile taşınan kurşun, kadmiyum, civa ve arsenik gibi ağır metaller, sağlık açısından ciddi sorunlara yol açarken; demir, kalsiyum, potasyum, bakır gibi bazı mineraller diyetimiz için belli limitlerde sürekli tüketilmelidir. Gıdalarda 30, Yemlerde 19, Gıda ile temas eden Plastik Maddelerde 8 adet element tayinini ICP-MS cihazı ile çoklu element analizlerini yaparken yüksek doğruluk ve hassasiyet sağlıyor, uygun fiyat ve hızlı sonuç avantajları sunuyoruz.

Mikotoksin analizleri, biyolojik ajanlar tarafından antibiyotik gibi savunma için üretilen mikotoksinler, mikroorganizmalar arası savaşlarda insan ve hayvanı da vuruyor.  Hasat öncesi, hasat sonrası, kurutma esnasında ve sonrasında her fırsatı kollayan bazı küfler, ortam şartları olgunlaştığında hazırlıklarını yapıyorlar. Isı ve ortam şartlarına karşı direnç gösteren bu silahların varlığı sıklıkla kontrol edilmeli.
Milyarda bir (ppb) düzeylerinde hassas kontrollerin sağlandığı mikotoksin analizlerinde, doğru sonuçlar için uygun teknolojiye sahip olmanız gerekir. Laboratuvarımız bünyesinde Aflatoksin, Okratoksin, Aflatoksin M(1), Zearalenon, Deoksinivalenol, Fümosinin ve Patulin gibi mevzuatta yer alan tüm mikotoksin analizlerini, HPLC-FLD, HPLC-DAD ve LCMS-MS cihazlarında, yüksek hassasiyetle gerçekleştiriyoruz. Mikotoksinler bölgesel oluşumları konusunda deneyimlerimizle partiyi doğru temsil eden numuneler ve uygun homojenizasyon teknikleri ile gerçek sonuçları elde ediyoruz.